Havelter Survivalrun

Reglement

Om ervoor te zorgen dat het geen nachtwerk wordt, sluit de eindhindernis om 16u00.

Verder houden we het reglement van de Survivalrun Bond Nederland aan, het volledige reglement is hieronder te downloaden:

Download hier het reglement van de Survivalrun Bond Nederland

Enkele belangrijke regels zijn hieronder opgesomd:

 1. De deelnemers nemen voor eigen risico deel aan de survivalrun. De organisatie, noch de juryleden kunnen op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade, letsel en/of vermissingen.
 2. Het is niet toegestaan op de naam van een ander deel te nemen aan de survivalrun.
 3. Volg te allen tijde de aanwijzingen van de juryleden op.
 4. Elke deelnemer is verplicht het wedstrijdshirt te dragen.
 5. Het startnummer dient duidelijk zichtbaar te zijn.
 6. Elke deelnemer is verplicht met een rode armband te starten. Bij het missen van een hindernis en het niet (goed) overdoen hiervan, is men verplicht de armband bij de betreffende post in te leveren.
 7. Uw startnummer is bepalend voor uw starttijd. Hiervan kan niet worden afgeweken. Deelnemers die niet aan de start zijn geregistreerd worden gediskwalificeerd.
 8. Alle hindernissen dienen volledig te worden genomen, zonder hulp van derden. Wanneer een hindernis niet in zijn geheel of niet correct wordt genomen, mag deze te worden overgedaan. Zo niet dan wordt het rode bandje ingenomen en volgt 2 uur straftijd. Een hindernis mag zo vaak als nodig geprobeerd worden.
 9. U mag zelf bepalen op welke wijze de hindernissen worden genomen, tenzij door de juryleden anders wordt aangegeven. Het jurylid bepaalt of de hindernis al dan niet goed is genomen.
 10. Het parcours wordt aangegeven met rood/wit lint, splitsingsbordjes en door de juryleden. Op het parcours zijn een aantal “onherkenbare” juryleden aanwezig, die de nummers noteren van diegenen, die het parcours afsnijden of anderszins onreglementair deelnemen.
 11. De hindernissen zijn over het algemeen in meervoud. Wanneer toch alle hindernissen bezet zijn, wordt hiervoor geen tijdcompensatie gegeven.
 12. Achterblijvers van eerder gestarte groepen moeten de inlopers van de volgende groepen (hogere startnummers) voorrang verlenen
 13. Het blijft te allen tijde de verantwoordelijkheid van de deelnemers zelf, dat door hen de verkeersregels in acht worden genomen. Het verkeer op de openbare wegen heeft voorrang.
 14. Er is tijdens de survivalrun een EHBO-post aanwezig. Een deelnemer is verplicht melding te maken van ongelukken onderweg bij de eerstvolgende jurypost.
 15. Protesten kunnen binnen 15 minuten na binnenkomst schriftelijk en door de deelnemer persoonlijk worden ingeleverd bij de organisatie.
 16. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, neemt de jury ter plekke, of de organisatie achteraf een beslissing.
 17. Door deel te nemen aan de survivalrun verklaren de deelnemers akkoord te gaan met dit reglement en de beslissingen van de jury en organisatie.
 18. Rond 16:00 uur wordt het parcours gesloten. Onze posten zullen aangeven dat u via de snelste weg richting de finish moet gaan.

EXTRA PUNTEN VOOR KOPPELS:

 • De hindernissen dienen door het gehele koppel genomen te worden. Een koppellid tweemaal een hindernis laten nemen, geeft niet een ander koppellid vrijstelling van die hindernis.
 • Leden van hetzelfde koppel mogen elkaar helpen bij het nemen van een hindernis.
 • Bij het incompleet starten/finishen van een koppel volgt diskwalificatie. Dit om de finishlijst eerlijk te houden ten opzichte van de andere deelnemers.