Havelter Survivalrun

Special Heroes

Wij vanuit de Stichting vinden dat de survivalrun, voor zover mogelijk, voor iedereen bereikbaar moet zijn! De meesten, jong en oud, kunnen deelnemen aan de reguliere Havelter Survivalrun. Maar voor sommigen is dat minder vanzelfsprekend. Daarom organiseren we al een aantal jaar, naast de Survivalrun een apart moment voor speciale doelgroepen. Vanaf 2014 organiseren samen met de organisatie Special Heroes Nederland een Survivalrun Challenge speciaal voor kinderen uit het bijzonder onderwijs uit Noord en Noord-oost Nederland. In 2014 was dat voor cluster 3 (kinderen met een chronische ziekte, lichamelijke, verstandelijke, meervoudige beperking en/of gedragsproblemen). In 2015 voor cluster 4 (kinderen met psychiatrische stoornissen of ernstige gedragsproblemen). Sindsdien hebben wij deze kinderen in ons hart gesloten. In 2018 voor het eerst ook kinderen van het speciaal onderwijs. In 2019 zijn er meerdere survivalrun challenges vanuit Special Heroes georganiseerd; onder andere in Sneek, Zwolle, Groningen en ook in Havelte stonden ze er weer!

Dit evenement kan niet zonder sponsoren, maar ook zéker niet zonder de jaarlijkse bijdrage van defensie. In de Johannes Post Kazerne te Havelte is de 43 Gemechaniseerde Brigade gelegerd.  Het 433 herstelpeloton, onderdeel van 43 herstelcompagnie is er ieder jaar bij om de kinderen een geweldige dag te bezorgen.

Toelichting cluster 3 en 4
De kinderen in deze groepen kennen een andere benadering. In de survivalrun houden we hier rekening mee.

Cluster 4
Kinderen uit cluster 4 zijn fysiek gelijk aan andere leeftijdsgenoten, alleen moeten ze vaak wennen aan nieuwe activiteiten en/of omgevingen. Ze houden van regelmaat,  duidelijkheid en weinig onverwachte zaken, aspecten waardoor de survivalrun sport een prima sport is. Je doet het zelf, de hindernissen zijn duidelijk, maar kunnen wel lastig zijn. Om ze vertrouwd te maken met de sport en het doen van een survivalrun worden eerst trainingen verzorgt in de eigen vertrouwde omgeving met de eigen docent, waar nodig ondersteunt door een survivalrun sporttrainer.

Cluster 3
Kinderen uit cluster 3 hebben een ander soort begeleiding nodig. Ze kennen vaak een motorieke beperking en ze gaan anders met opdrachten en competitie om. Een goede begeleiding gedurende de gehele route is hier nodig en het doen van een hindernis is belangrijker dan het halen van een hindernis.

Uitdaging
Om dit een feest voor de kinderen te maken hebben we veel begeleiding nodig. Voor alle startende groepen is er minimaal 1 begeleider vanuit school aanwezig. Die kent de groep en weet het beste om te gaan met het gedrag van de kinderen. Alleen is dat te weinig voor de begeleiding tijdens de survivalrun. Hindernissen moeten uitgelegd worden, oversteken moet veilig, groepen hebben meerdere begeleiders nodig etc.

Vrijwilligers noemen dit ieder jaar weer als een prachtige ervaring. Het plezier van de kinderen, het werken met deze doelgroepen, het onbevangen handelen en het boven zichzelf uitstijgen. Wil je dit meemaken en deze kinderen een onvergetelijke dag bezorgen (en daarmee jezelf ook), meld je dan aan als vrijwilliger. Doe dat door een mailtje te sturen naar vrijwilligers@haveltersurvivalrun.nl .

25 april komen weer zo’n 500 kinderen uit Noord-Nederland, wij hebben er super veel zin in!