Vrijwilligers

Wat houdt vrijwilliger zijn allemaal in?

Als vrijwilliger ben je de spil van het evenement, de kurk waar het evenement op drijft. Zonder vrijwilligers geen evenement. Voor iedereen is er een leuke passende plek, jong of oud, mobiel of slecht ter been. Betrokkenheid en enthousiasme zijn de belangrijkste vereisten. Uiteraard zijn we als stichting allemaal vrijwilligers. Gedurende de organisatie hebben we op meerdere momenten meerdere vrijwilligers nodig. De belangrijkste momenten zijn:

  • Uiteraard tijdens de evenementen: De Havelter Survivalrun en de Sport Heroes Survivalrun Challenge
  • Tijdens de laatste week voor alles losbarst
  • Tijdens de bouw van de hindernissen

Hieronder staan de verschillende momenten toegelicht. Voor vragen of aanmelden, mail dan naar:  vrijwilligers@haveltersurvivalrun.nl

Vrijwilliger tijdens de Havelter Survivalrun en/ of de Sport Heroes Survivalrun Challenge
Tijdens het evenement ondersteun je de organisatie met allerlei taken. Je kunt bij de aanmelding direct aangeven welke rol jouw het meest geschikt lijkt en of je eventuele bijzonderheden hebt. Dan kunnen we hier rekening mee houden tijdens de indeling.

Op de dag word je eerst hartelijk welkom geheten met koffie/thee en wat lekkers. We verwachten van de vrijwilligers dat ze zich een uur voor aanvang van hun rol melden bij de registratie op het start-finishterrein. Afhankelijk van je rol en je plek in het parcours ben je dus op andere tijden bezig. Dan is er een half uur om zich te melden, materialen en uitleg in ontvangst te nemen waaronder een hesje waardoor je als vrijwilliger herkenbaar bent. Uiterlijk een half uur voor de start van je rol moet je naar de locatie te gaan. De lunch wordt verzorgt. Na afloop worden de vrijwilligers gevraagd zich af te melden, papieren in te leveren en iets lekkers te ontvangen.

Survivalruncoaches hebben een filmpje gemaakt wat er in grote lijnen van je verwacht wordt, indien je vrijwilliger ben bij de Havelter Survivalrun. Voor de Sport Heroes Survivalrun Challenge is het filmpje niet helemaal van toepassing, hier staat plezier nog meer voorop en is er geen wedstrijdelement.

Dit jaar zijn er 2 grote informatieavonden voor de vrijwilligers zodat een ieder goed voorbereid aan het evenement begint. Dit jaar vindt deze avond plaats in ’t Knooppunt te Havelte. De data hiervoor volgen nog! Op deze avonden wordt alle benodigde informatie verstrekt, de post wordt toebedeeld samen met de instructies voor die post. Is het een hindernis, dan wordt tevens de hindernis uitgelegd. Je leert je mede post-bezetters kennen en er is ruimte voor vragen en opmerkingen. Uiteraard wordt deze avond gezellig aangekleed.

Laatste week
Tijdens de laatste week moet er altijd nog veel gedaan worden, Denk aan: opbouwen van het start-finish terrein, linten van het parcours, veilig maken parcours,  routebordjes plaatsen, inrichten van de sporthal, klaar maken lunchpakketten, klaarmaken start-pakketten deelnemers (shirts, bandje ea. toebehoren bij elkaar pakken), rondbrengen folders, etc. Ook hier geldt: vele handen maken licht en gezellig werk en voor iedereen wat wils. 

Bouw hindernissen
Zonder hindernissen ook geen Survivalrun. Wij starten met bouwen van de hindernissen eind januari. Specifieke knoopkennis is niet nodig, zo bouwen we steeds meer met spanbanden. De bouwploeg kenmerkt zich als een gezellige club die het mooi vindt om lekker buiten bezig te zijn met de handen en met elkaar. In groepen wordt aan verschillende hindernissen gewerkt, waarbij de koffie en evt. de lunch gezamenlijk wordt genuttigd (uiteraard door ons gefaciliteerd). Knopen leer je gedurende de tijd vanzelf, we gebruiken immers maar 3-4 knopen. Zin om je specifiek als bouwer op te geven? Neem dan contact op met Kasper; kasperschutten@live.nl.